Hizmetlerimiz

 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi,

 

  • Öğrencilerini; evrensel düşünebilen, insanlığın ortak değerlerini benimsemiş, yaratıcı, üretken, araştırmacı ve sorgulayıcı bireyler olarak Türkiye'nin çağdaş insan profiline uygun şekilde yetiştirmeyi amaç edinmiş bir eğitim kurumudur. 

 

  • Okulumuzda; velilerimizin ve öğrencilerimizin istek ve beklentilerine göre bölümlerimizin ihtiyaç duydukları alanlar doğrultusunda hazırlanan spor salonu, resim atölyeleri, tiyatro sahnesi, müzik ve sinema tv stüdyo sınıflarımız ile tam donanımlı bir hizmet verilmektedir.

 

  • Eğitim anlayışımız; analitik düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen, tartışan, sorgulayan üretici ve girişimci bireyler yetiştirme düşüncesidir. Eğitimde durağan statik model ve dar kapsama alanına sıkışmış taklitçi vizyonsuz okullar yerine, gelişen teknolojilerin zorunlu kıldığı eğitim modellerini nitelikli bireyler yetiştirebilecek biçimde okul ortamına yansıtan, toplumu her tür değişime hazırlayan ve bunu gerçekleştirebilecek özellik ve yeteneğe sahip etkili ve yetkili eğitim liderleri ve eğiticilerini de aramıza katarak stratejik projelerimizle kendimizi yarınlara hazırlıyoruz. 

 

  • Eğitim kadromuzun öğrenci başarısını arttırma konusunda başlıca görevi; alanlarında en üst düzeyde performans gösteren öğrenci modellerini açığa çıkartmaktır. Yenilikler karşısında yeni roller üstlenebilen vizyoner eğitimcilerimiz potansiyel enerjilerini eğitimin her kademesinde göstereceklerinden emin olabilirsiniz! Bu vizyon, okul kadrosuyla toplumun bütünleşmesini sağlayıcı bir niteliğe bürünerek öğretmen, veli, toplum ve öğrenci katılımı ile güven, sabır ve ekip başarısının pozitif sonuçlarını da beraberinde getirecektir.

 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi olarak iddiamız odur ki hiçbir başarısızlığın altında imzamız olmayacaktır.

Saygılarımızla

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi
Facebook Twitter Instagram Youtube
MADE IN WEB | Web tasarim ve yazilim hizmetleri

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi 2021