Hizmetlerimiz

ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ olarak biz, öğrencilerimizi , evrensel düşünebilen, insanlığın ortak değerlerini benimsemiş, yaratıcı, üretken, araştırmacı ve sorgulayıcı bireyler olarak  Türkiye'nin çağdaş insan profiline uygun bireyler  yetiştirmeyi amaç edinmiş bir eğitim kurumuyuz. .
Okulumuzu ;velilerimizin ve öğrencilerimizin istendik  beklentilerine göre hazırlıyoruz!,Spor , sanat atölyesi, tiyatro salonu,müzik   sınıflarımızla yapılanmayı öğrencilerin hizmetine sunuyoruz.
Eğitim anlayışımız ; analitik düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen, tartışan, sorgulayan üretici ve girişimci bireyler yetiştirme düşüncesidir.
Eğitimde durağan statik model ve dar kapsama alanına sıkışmış taklitçi vizyonsuz okullar yerine, gelişen teknolojilerin zorunlu kıldığı eğitim modellerini nitelikli bireyler yetiştirebilecek biçimde okul ortamına yansıtan ,toplumu her tür değişime hazırlayan ve bunu gerçekleştirebilecek özellik ve yeteneğe sahip etkili ve yetkili eğitim liderleri ve eğiticilerini de aramıza katarak stratejik projelerimizle kendimizi yarınlara hazırlıyoruz!. 
Eğitim kadromuzun öğrenci başarısını arttırma konusunda istendik gelişmelere paralel olarak yüksek düzeyde performans gösteren öğrenci modellerini açığa çıkartma görevi vardır.Yenilikler  karşısında yeni roller üstlenebilen vizyonel eğitimcilerimiz potansiyel enerjilerini eğitimin her kademesinde göstereceklerinden kimsenin kuşkusu olmasın!. Bu vizyon, okul kadrosuyla toplumun bütünleşmesini sağlayıcı bir niteliğe bürünerek öğretmen, veli, toplum ve öğrenci katılımı ile güven, sabır ve ekip başarısının pozitif sonuçlarını da beraberinde getirecektir. Bize güvenenlere iddiamız odur ki hiçbir başarısızlığın altında imzamız olmayacaktır.

 

Mahmut AĞAR

Saygılarımla.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi
Facebook Twitter Instagram Youtube
MADE IN WEB | Web tasarim ve yazilim hizmetleri

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi 2019